การจัดสวนในระบบของพืชผล

จัดสวนให้ได้ประโยชน์

การจัดสวนในระบบของพืชผล เป็นการจัดสวนที่จะต้องสนองตอบต่อ ความต้องการของคน หรือเจ้าของ คือ เอาคนเป็นศูนย์กลางจะต้องเน้น และก็เอื้ออำนวย ประโยชน์สูงสุด แก่คน ไม่ว่าจะเป็น ด้านร่างกาย หรืออื่น ๆ กิจกรรมที่คนกระทำอยู่ เช่น ในสวนจะต้องมีทางเดิน ทางเดินเท้า ทางถนนรถยนต์ ศาลาพัก ม้านั่ง สระว่ายน้ำ ที่ละเล่นกลางแจ้ง มีต้นไม้ยืนต้น เป็นร่มเงา ตามทางเดิน นอกจากนี้ยังมีไม้พุ่ม ไม้คลุมดินเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีการตัดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสวยงาม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายใน ป้องกันมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ เสียง ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น

การจัดสวนประเภทนี้ หลักๆ แล้วแล้วผู้อยู่อาศัยต้องการใช้พื้นที่รอบๆ บ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือหากเป็นสวนสาธารณะ คนที่เข้ามาใช้งานภายในสวนแห่งนี้จะต้องมีความสะดวกต่อการใช้งาน และทำกิจกรรมอะไรต่างๆ ได้หลากหลาย ตามความต้องการที่ตั้งไว้ การออกแบบจัดสวนก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของคน หรือผู้อยู่อาศัยได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

admin

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: