จัดสวนเพื่อความสวยงาม

การจัดสวนเพื่อความสวยงาม เน้นที่สุนทรียภาพต่างๆ มุ่งความงามให้เกิด ความสุขทางด้านจิตใจ อารมณ์ การจัดจะหลากหลาย บรรยากาศ มีมุมสงบมีมุมก่อให้เกิด ความประหลาดใจ เป็นการมุ่งเน้นให้เกิดคุณค่า มีความลี้ลับ เพื่อให้เกิดความคิด ความสนใจ ความระทึกใจ ความสร้างสรรค์ เช่น การจัดสวน ที่มีมุม น้ำพุ น้ำตก ทางน้ำไหล ไม้ดอกสวยงาม เป็นต้

การจัดสวนประเภทนี้ จะบ่งบอกเข้าไปในอารมณ์ของผู้ใช้งานเมื่อได้สัมผัส และได้ใช้งาน ด้วยบรรยากาศที่จัดเต็มไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสียงน้ำไหลจากน้ำพุ เสียงน้ำกระทบหิน จากน้ำตก บรรยากาศที่เติมเต็มไปด้วยดอกไม้ริมน้ำสวยงาม อยู่ในมุมลับๆ ของโขดหิน แล้วแต่นักออกแบบจะออกแบบให้ความรู้สึกแบบไหนของสวน

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.