ออกแบบจัดสวน มุมข้างประตูเข้าบ้าน

หลังจากที่ได้ไป วัดพื้นที่หน้างานจัดสวน มาเมื่อวันก่อน วันนี้เริ่มทำการออกแบบ หลังจากที่ร่างแบบภาพรวมของพื้นที่เสร็จ เริ่มต้นจากมุมประตูทางเข้าหน้าบ้าน บริเวณด้านซ้ายมือ หลังจากที่เข้ามา เราไปดูแบบกัน

ปรับปรุงสวนหน้าบ้าน

บริเวณภาพสวนหน้างานจริง ก่อนได้ออกแบบ

หลังจากออกแบบจัดสวนหย่อม บริเวณหน้าบ้านเสร็จ

เดิมที่พื้นที่เดิม มีต้นลีลาวดีอยู่ แบบที่ลูกค้าต้องการคือให้มีโอ่ง หรือไหที่สวยงามตั้งประกอบ และมีขอนไม้วางประกอบ และรอบๆ โคนต้นไม้ก็ให้จัด พรรณไม้ จัดวางรวมๆ แล้วให้ดูสวยงาม  การออกแบบจำลองโดยใช้เป็นภาพสามมิติ เพื่อให้ดูสมจริง หลังจากที่ลูกค้าพอใจ ก็ไปออกแบบส่วนอื่นภายในสวนต่อ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.