จัดสวนทรอปิคอล

จัดสวนทรอปิคอล

ออกแบบสวนเมืองร้อน สไตล์ร่วมสมัย เน้นความโปร่งโล่งสบาย ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้สัมผัส

จัดสวนเพื่อการทดลอง

จัดสวนเพื่อการทดลอง

มุ่งเน้นการศึกษาการค้นคว้า และการทดลอง เพื่อหาคำตอบ ที่เหมาะสมระหว่างพืชพรรณนั่นเอง

จัดสวนเพื่อความสวยงาม

จัดสวนเพื่อความสวยงาม

เน้นที่สุนทรียภาพต่างๆ มุ่งความงามให้เกิด ความสุขทางด้านจิตใจ อารมณ์ ของผู้ใช้งาน

จัดสวนในระบบของพืชผล

จัดสวนในระบบของพืชผล

สนองตอบต่อความต้องการของเจ้าของ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน