ตอกเสาเข็มรอบบ้าน เตรียมเทพื้นทรายล้าง

ตอกเสาเข็มในพื้นที่แคบแนะนำ ตอกเสาเข็มด้วยคนจะดีกว่า

  • ตอกเสาเข็มด้วยคน

รูปแบบงาน               งานเตรียมพื้นที่

ลักษณะสถานที่       บ้านเดี่ยว

สถานที่หน้างาน       หมู่บ้านชัยพฤษ ศาลายา สายห้า

ขนาดพื้นที่ทำงาน    40 ตารางเมตร

บริการจัดสวนโดย   ทีมงานจัดสวน GardenHon

เสาเข็ม เป็นส่วนที่ถือว่าสำคัญ ทำหน้าที่ในการค้ำยัน การรับน้ำหนักจากชั้นดิน ซึ่งการรับน้ำหนักจากชั้นดินเป็นการใช้แรงเสียดทานของดินในการรับน้ำหนัก ร่วมกับการใช้ปลายของเสาเข็มในการรับแรงกดดันของดิน งานส่วนนี้เป็นงานเทพื้นทรายล้าง อยู่ในช่วงงานเตรียมพื้นที่ ก่อนจะไปทำงานพื้นและผิวพื้นต่อ พื้นซีเมนต์เหนือพื้นดินหากไม่ตอกเสาเข็มโอกาสทำให้ดินยุบได้ในอนาคต และทำให้เกิดรอยแตกร้าวบริเวณขอบของตัวบ้าน หากท่านใดจะเทพื้นรอบตัวบ้าน แนะนำตอกเสาเข็มไว้บ้างก็ดีนะครับกันพื้นยุบ เสาเข็มสามารถตอกด้วยคน พื้นที่แคบก็ตอกได้ให้เลือกใช้วิธี ตอกเสาเข็มด้วยคน