Tag Archives for " ประวัติ ต้นแก้วมุกดา "

ต้นแก้วมุกดา

ต้นแก้วมุกดา

ต้นแก้วมุกดา

ชื่อต้นไม้  :  ต้นแก้วมุกดา

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Fagraea ceilanica

ชื่อเรียกอื่น  : –

ลักษณะ  : แก้วมุกดาเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ถ้าปลูกกลางแจ้งเป็นได้ทั้งไม้พุ่มเตี้ยๆ ประดับสวนหรือเป็นไม้พุ่มสูง 2-3เมตร บังแดด ให้ร่มเงาก็ได้  ทรงพุ่มจะออกทางแผ่กว้างออกด้านข้าง ให้ร่มเงาดี โตช้า (อ้างอิง : พรรณพฤกษา ณ ภูวนาลี, เดือนฉาย คอมันตร์) บริเวณที่ปลูก กลิ่นจะหอมแรงขึ้นในช่วงอากาศเย็นหรือหลังจากฝนตกใหม่ๆ

ประโยชน์  :  เป็นพันธุ์ไม้ที่ใบไม่ค่อยร่วง ทรงต้นสวยงามไม่มีความจำเป็นต้องตัดแต่ง ปลูกเป็นไม้ประดับใบได้ดี เพราะว่ามีใบสวยงามมาก

การนำไปใช้จัดสวน : ให้ร่มเงา กลิ่นหอม ไม้พุ่ม ชอบแดด ต้องหมั่นรดน้ำ

ราคากลางต้นแก้วมุกดา

หน้า 2 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร  ราคาต้นละ  1,500 บาท

(ราคาปี 2556 / ราคาต้นไม้จะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับฟอร์มของต้นไม้นั้น)