Tag Archives for " วัดพื้นที่จัดสวน "

ปรับปรุงสวนใหม่ ตอน วัดพื้นที่หน้างาน

วันนี้ผู้รับเหมาได้รับการติดต่อจากลูกค้า จังหวัดเพชรบุรี เริ่มต้นจากสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสวนรอบบ้าน โดยแจ้งรายละเอียดและส่งรูปหน้างานไปที่ช่องทางการติดต่อก่อนเพื่อให้ทางผู้รับเหมาได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น

Continue reading