Tag Archives for " ฮวงจุ้ยทำเล "

ฮวงจุ้ยร้านค้าบริษัท เลือกทำเลดี มีชัยกว่าครึ่ง

นอกเหนือจากฮวงจุ้ยบ้านที่เราเคยคุยกันแล้วนั้น สำหรับร้านค้าไม่ก็บริษัท ก็จำเป็นต้องดูฮวงจุ้ยเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นฮวงจุ้ยร้านค้า ฮวงจุ้ยบริษัท ความจริงแล้วฮวงจุ้ยของคนก็ยังมี พูดง่ายๆว่าทุกอย่างมีฮวงจุ้ยของมัน การดูฮวงจุ้ยนั้น ทำให้เรามีหลัก เพราะหากเราหลักดีแล้วอะไรๆ ก็มักจะดีตามไปด้วย แน่นอนว่าการใช้ฮวงจุ้ยเป็นหลักในการเลือกทำเลดี ทำให้เราำกำชัยชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งเสมอ

Continue reading