Tag Archives for " เดฟหัวใจล้านดวง "

เดฟหัวใจล้านดวง

เดฟหัวใจล้านดวง

เดฟหัวใจล้านดวง

ชื่อต้นไม้: เดปหัวใจล้านดวง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dischidia ruscifolia Decne. ex Becc.
ชื่อเรียกอื่น: –

ลักษณะโดยทั่วไป: ต้นหัวใจล้านดวง เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กประเภทเดียวกันกับต้นเดป มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว นิยมปลูกเป็นไม้แขวน ไม้ดัด เพื่อความสวยงาม
ลำต้น:มีลักษณะเป็นเถาเลื้อยสีเขียวหรือสีน้ำตาลอมแดง ขนาดเล็ก สามารถทอดยาวไปได้ไกลประมาณ 1-2 เมตร มีข้อตามเถา
ใบ:มีลักษณะเป็นรูปหัวใจ แผ่นใบสีเขียวสด หนา อวบน้ำ โคนใบมน ปลายใบแหลมเป็นติ่ง เส้นใบนูนขึ้นมาเห็นได้ชัด มีขนาดความกว้างของใบประมาณ 1.5-2 ซม. ยาวประมาณ 2-3 ซม. ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงซ้อนสลับตรงข้ามกัน
ดอก:ออกเป็นช่อบริเวณซอกใบ ในแต่ละช่อจะมีดอกย่อยขนาดเล็กไม่มากนัก ลักษณะดอกจะคล้ายกับรูปคนโท มีกลีบดอกสีขาวจำนวน 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน ส่วนปลายแยกออกจากกัน ให้ดอกได้ตลอดทั้งปี มักไม่ค่อยมีการติดผล

การปลูก และการดูแลรักษา: การขยายพันธุ์ทำได้ด้วยการปักชำกิ่ง นำไปปักชำในกาบมะพร้าวสับที่สะอาดโดยไม่ต้องใช้ดิน รดน้ำให้ความชุ่มชื้นอย่างสม่ำเสมอ รากจะงอกออกมาหลังจากปักชำไปได้ประมาณ 4 สัปดาห์ แล้วค่อยย้ายไปปลูกได้ การปลูกใช้วัสดุปลูกพวกกาบมะพร้าวสับ ดินร่วน และรากเฟินชายผ้าสีดา เพื่อให้สามารถเก็บความชื้นและระบายน้ำได้ดี ใช้กระถางปลูกตามขนาดที่ต้องการ และลวดเหล็กสำหรับแขวนกระถาง หลังจากใส่วัสดุปลูกในกระถางแล้วก็รดน้ำให้พอชุ่ม นำกิ่งพันธุ์ลงไปปลูก
หัวใจล้านดวง เป็นพืชที่ชอบแสงแดดแบบรำไร ต้องน้ำและความชื้นสูง เป็นต้นไม้ที่โตช้าจึงไม่ต้องตัดแต่งกิ่งกันบ่อยๆ มีความทนทานและเหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทย

การใช้งานและอื่นๆ:นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในกระถางแขวนเพื่อความสวยงาม หรือดัดเป็นรูปร่างต่างๆ ตามความต้องการ

การนำไปใช้จัดสวน: ไม้เลื้อยขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ

ราคากลาง ต้นเดฟหัวใจล้านดวง

ลูกมะพร้าว 3 นิ้ว ความยาวไม่ต่ำกว่า 25 ซม. ราคา  20  บาท

(ราคาปี 2556 / ราคาต้นไม้จะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับฟอร์มของต้นไม้นั้นๆ)