รางทอง (ว่านสี่ทิศด่าง)

รางทอง-ว่านสี่ทิศด่าง

รางทอง-ว่านสี่ทิศด่าง

ชื่อต้นไม้ : รางทอง (ว่านสี่ทิศด่าง)

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Hymenocallis  littoralis  (Jacq.) Salisb. cv. Variegata

ชื่อเรียกอื่น : รางทอง, ว่านสี่ทิศด่าง, ว่านรางทอง (ใบด่าง)

ลักษณะทั่วไป :  รางทองเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุหลายปี

ลำต้น : มีลำต้นใต้ดินคล้ายหัวหอม รูปทรงกลม

ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับเป็นสองแถว รูปแถบ สีเขียว ขอบใบมีแถบสีขาวถึงเหลืองนวล

ดอก : ช่อดอกออกจากซอกใบเป็นช่อซี่ร่ม ก้านช่อดอกยาวประมาณ 40 เซนติเมตร มีจำนวน 7-15 ดอกต่อช่อ กลีบรวมมีทั้งหมดจำนวน 6 กลีบ สีขาว เกสรเป็นเพศผู้มีจำนวน 6 อัน โคนก้านเกสรเพศผู้เชื่อมติดกันเป็นมงกุฎเยื่อบางสีขาว ก้านดอกมีลักษณะที่ยาวและแข็งแรง ข้างในกลวง ดอกสีขาวเล็ก ๆ ดูสะอาดตา รูปร่างรางทองเหมือนดอกพลับพลึงหรือตีนเป็ด ช่วงเวลาค่ำ ๆ ดอกจะส่งผลโดยมีกลิ่นหอมเย็น ซึ่งกลิ่นจะคล้าย ๆ กับดอกพลับพลึง

การปลูกและดูแลรักษา  : รางทองนิยมปลูกและขยายพันธุ์โดยการแยกหัว

อัตราการเจริญเติบโต : ช้า

ดิน : ชอบดินร่วนและระบายน้ำดี

แสงแดด : แสงแดดครึ่งวันถึงรำไร

น้ำ : ปานกลาง

การนำไปใช้จัดสวน : รางทองเป็นไม้ล้มลุกเหมาะสำหรับการปลูกเป็นไม้ประดับแปลงหรือเป็นไม้กระถางคลุมดิน

ราคากลาง ต้นรางทอง (ว่านสี่ทิศด่าง)

ถุง 3 นิ้ว  ราคา  15  บาท

กระถาง 6 นิ้ว  ราคา  25  บาท

(ราคาปี 2556 / ราคาต้นไม้จะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับฟอร์มของต้นไม้นั้นๆ)

admin

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: