เดฟด่าง

เดฟด่าง

เดฟด่าง

ชื่อต้นไม้: เดฟใบด่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dischidia ‘White Diamond’
ชื่อเรียกอื่น: –

ลักษณะโดยทั่วไป : เดป เป็นพืช ไม้เลื้อยขนาดเล็กมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว นิยมปลูกเป็นไม้แขวน ไม้ดัด เพื่อความสวยงาม
ต้นเดปนั้นเลื้อยได้ไกลถึง 1-2 เมตร ลำต้นบอบบาง ใบรูปถึงรูปไข่แกมรูปทรงกลม กว้าง 1.2 เซนติเมตร ยาว 2 – 2.5 เซนติเมตรปลายใบเป็นโค้งมน โคนใบสอบ แผ่นใบหนา แผ่นใบที่หนานั้น อาจหนาได้ถึง 3 มิลลิเมตร ด้านบนสีเขียวเข้ม มีเส้นใบออกจากโคนใบสีขาว ใต้ใบสีเขียวอ่อน เส้นใบเห็นชัดเฉพาะเส้นกลางใบ  ก้านใบยาว 5-6 ช่อดอกเป็นช่อกระจุกออกที่ซอกใบ มี 3 – 8 ดอก ดอกสีขาว กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยปลายแยกเป็น 5 กลีบ ขนาด 3 – 4 มิลลิเมตร ออกดอกในฤดูหนาว
โคนกลีบเชื่อมติดต่อกัน  ปลายแยกเป็น 5 แฉก ด้านในสีแดงคล้ำ ไม่ติดผล 

การปลูก และการดูแลรักษา: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางแขวนหรือเลื้อยเกาะตามกิ่งก้านของไม้ใหญ่ เติบโตได้ดีในที่มีแสงแดดรำไร ความชื้นสัมพัทธ์สูง  นิยมใช้กาบมะพร้าวสับหรือรากเฟินชายผ้าสีดาเป็นวัสดุปลูก เพราะเก็บความชื้นและระบายน้ำดี  ขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่ง อัตราการเจริญเติบโตเร็ว

การนำไปใช้จัดสวน: ไม้เลื้อย ขนาดกลาง  ไม่ผลัดใบ

ราคากลาง ต้นเดฟใบด่าง

ลูกมะพร้าว 3 นิ้ว ความยาวไม่ต่ำกว่า 25 ซม. ราคา  25  บาท

(ราคาปี 2556 / ราคาต้นไม้จะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับฟอร์มของต้นไม้นั้นๆ)

admin

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: