Category Archives for "จัดสวน"

การจัดสวนหน้าบ้าน จัดสวนเล็กๆ จัดสวนแนวตั้ง จัดสวนหย่อม อื่นๆ เกี่ยวกับสวน

ออกแบบจัดสวน มุมข้างประตูเข้าบ้าน

ออกแบบจัดสวน

หลังจากที่ได้ไป วัดพื้นที่หน้างานจัดสวน มาเมื่อวันก่อน วันนี้เริ่มทำการออกแบบ หลังจากที่ร่างแบบภาพรวมของพื้นที่เสร็จ เริ่มต้นจากมุมประตูทางเข้าหน้าบ้าน บริเวณด้านซ้ายมือ หลังจากที่เข้ามา เราไปดูแบบกัน

Continue reading

ปรับปรุงสวนใหม่ ตอน วัดพื้นที่หน้างาน

วันนี้ผู้รับเหมาได้รับการติดต่อจากลูกค้า จังหวัดเพชรบุรี เริ่มต้นจากสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสวนรอบบ้าน โดยแจ้งรายละเอียดและส่งรูปหน้างานไปที่ช่องทางการติดต่อก่อนเพื่อให้ทางผู้รับเหมาได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น

Continue reading

จัดสวนเพื่อการทดลอง

จัดสวนเพื่อการทดลอง

การจัดสวนเพื่อการทดลอง เป็นการจัดเพื่อการศึกษา ทดลอง ค้นคว้า วิจัย ต่าง ๆ กรณีที่ได้รับ พืชพันธุ์ ใหม่มา วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน การจัดสวน ใหม่ ๆ มา จะเป็น วัสดุอุปกรณ์ ที่มนุษย์ผลิตขึ้น หรือจาก ธรรมชาติ มาจัดประกอบเข้ากับ รูปแบบของสวนต่าง ๆ ก็ศึกษาว่า เหมาะสม หรือไม่ พืชพันธุ์ นั้นเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ เหมาะกับ รูปแบบของสวน หรือไม่ วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ที่มุ่งเน้นการศึกษาการค้นคว้า และการทดลอง เพื่อหาคำตอบ ที่เหมาะสมนั่นเอง หาความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณ วัสดุกับรูปแบบของสวน หรือบางครั้ง อาจจะมี การจัดสวน แบบต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษา

Continue reading

จัดสวนเพื่อความสวยงาม

จัดสวนเพื่อความสวยงาม

การจัดสวนเพื่อความสวยงาม เน้นที่สุนทรียภาพต่างๆ มุ่งความงามให้เกิด ความสุขทางด้านจิตใจ อารมณ์ การจัดจะหลากหลาย บรรยากาศ มีมุมสงบมีมุมก่อให้เกิด ความประหลาดใจ เป็นการมุ่งเน้นให้เกิดคุณค่า มีความลี้ลับ เพื่อให้เกิดความคิด ความสนใจ ความระทึกใจ ความสร้างสรรค์ เช่น การจัดสวน ที่มีมุม น้ำพุ น้ำตก ทางน้ำไหล ไม้ดอกสวยงาม เป็นต้

Continue reading

การจัดสวนในระบบของพืชผล

จัดสวนให้ได้ประโยชน์

การจัดสวนในระบบของพืชผล เป็นการจัดสวนที่จะต้องสนองตอบต่อ ความต้องการของคน หรือเจ้าของ คือ เอาคนเป็นศูนย์กลางจะต้องเน้น และก็เอื้ออำนวย ประโยชน์สูงสุด แก่คน ไม่ว่าจะเป็น ด้านร่างกาย หรืออื่น ๆ กิจกรรมที่คนกระทำอยู่ เช่น ในสวนจะต้องมีทางเดิน ทางเดินเท้า ทางถนนรถยนต์ ศาลาพัก ม้านั่ง สระว่ายน้ำ ที่ละเล่นกลางแจ้ง มีต้นไม้ยืนต้น เป็นร่มเงา ตามทางเดิน นอกจากนี้ยังมีไม้พุ่ม ไม้คลุมดินเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีการตัดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสวยงาม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายใน ป้องกันมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ เสียง ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น

Continue reading

ต้องการจัดสวน หาผู้รับเหมาจัดสวนอย่างไร?

ออกแบบจัดสวน

พูดถึงการเลือกผู้รับเหมางานรับจัดสวน สิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่คนคิดจะจ้างคนมาจัดสวนให้นั้นต้องช่วยกันพิจารณาสักนิดหนึ่ง ด้วยเหตุผลดังนี้

Continue reading