เดหลีใบกล้วย

เดหลีใบกล้วย

ชื่อต้นไม้: เดหลีใบกล้วย ชื่อวิทยาศาสตร์:  Spathiphyllum cannifolium (Dryand.) Schott. ชื่ออื่นๆ: ...
เดฟด่าง

เดฟด่าง

ชื่อต้นไม้: เดฟใบด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์: Dischidia ‘White Diamond’ ชื่อเรียกอื่น:...
ต้นเดปเขียว

เดฟเขียว

ชื่อต้นไม้: เดฟเขียว ชื่อวิทยาศาตร์ : Dischidia nummularia Variegata ชื่อเรียกอื่น:...
ต้นเล็บครุฑ

เล็บครุฑ

ชื่อต้นไม้ : เล็บครุฑ ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Polyscias spp. ชื่อเรียกอื่น : เล็บครุฑกระจก ลักษณะทั่วไป...
ลิ้นมังกร

ลิ้นมังกร

ชื่อต้นไม้ : ลิ้นมังกร ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Sansevieria spp. ชื่อเรียกอื่น :...
ลิ้นกระบือ

ลิ้นกระบือ

ชื่อต้นไม้ : ลิ้นกระบือ ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Excoecaria cochinchinensis Lour. ชื่อเรียกอื่น...
1 2 3 4