ลิ้นมังกร

ลิ้นมังกร

ชื่อต้นไม้ : ลิ้นมังกร ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Sansevieria spp. ชื่อเรียกอื่น :...
ต้น-ยี่โถ

ยี่โถ

ชื่อต้นไม้ : ยี่โถ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nerium oleander L. ชื่อเรียกอื่น : ยี่โถฝรั่ง ลักษณะทั่วไป...
ต้นปาล์มฟอกเทล

ปาล์มฟอกเทล

ชื่อต้นไม้ : ปาล์มฟอกเทล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wodyetia bifurcate A.K. Irvine ชื่อเรียกอื่น...
ต้นประยงค์

ต้นประยงค์

ชื่อต้นไม้ : ประยงค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaia odorata Lour. ชื่อเรียกอื่น : ประยงค์บ้าน,...
ต้นไทรทอง

ไทรทอง

ชื่อต้นไม้ : ไทรทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ficus altissima Blume ชื่อเรียกอื่น : ไทรย้อยใบแหลมด่าง ลักษณะทั่วไป...
ต้นไทรด่าง

ไทรด่าง

ชื่อต้นไม้ : ไทรด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ficus benjamina L. var. variegata ชื่อเรียกอื่น...
ต้นไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี

ชื่อต้นไม้ : ไทรเกาหลี ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ficus annulata ชื่อเรียกอื่น : – ลักษณะทั่วไป...
ต้นเทียนหยด

เทียนหยด

ชื่อต้นไม้ : เทียนหยด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Verbenaceae ชื่อเรียกอื่น : ฟองสมุทร,...
1 2