เดหลีใบกล้วย

เดหลีใบกล้วย

ชื่อต้นไม้: เดหลีใบกล้วย ชื่อวิทยาศาสตร์:  Spathiphyllum cannifolium (Dryand.) Schott. ชื่ออื่นๆ: ...
ต้นเล็บครุฑ

เล็บครุฑ

ชื่อต้นไม้ : เล็บครุฑ ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Polyscias spp. ชื่อเรียกอื่น : เล็บครุฑกระจก ลักษณะทั่วไป...
ลิ้นกระบือ

ลิ้นกระบือ

ชื่อต้นไม้ : ลิ้นกระบือ ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Excoecaria cochinchinensis Lour. ชื่อเรียกอื่น...
ต้น-ยี่โถ

ยี่โถ

ชื่อต้นไม้ : ยี่โถ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nerium oleander L. ชื่อเรียกอื่น : ยี่โถฝรั่ง ลักษณะทั่วไป...
ต้นโมก

โมก

ชื่อต้นไม้ : โมก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia religiosa Benth. ชื่อเรียกอื่น : โมกบ้าน...
ต้นพิทูเนีย

พิทูเนีย

ชื่อต้นไม้ : พิทูเนีย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Petunia hybrida Vilm. ชื่อเรียกอื่น :...
ต้นประยงค์

ต้นประยงค์

ชื่อต้นไม้ : ประยงค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaia odorata Lour. ชื่อเรียกอื่น : ประยงค์บ้าน,...
ต้นไทรด่าง

ไทรด่าง

ชื่อต้นไม้ : ไทรด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ficus benjamina L. var. variegata ชื่อเรียกอื่น...
1 2