ต้นโมก

โมก

ชื่อต้นไม้ : โมก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia religiosa Benth. ชื่อเรียกอื่น : โมกบ้าน...
ต้นปาล์มฟอกเทล

ปาล์มฟอกเทล

ชื่อต้นไม้ : ปาล์มฟอกเทล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wodyetia bifurcate A.K. Irvine ชื่อเรียกอื่น...
ต้นประยงค์

ต้นประยงค์

ชื่อต้นไม้ : ประยงค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaia odorata Lour. ชื่อเรียกอื่น : ประยงค์บ้าน,...
ต้นไทรทอง

ไทรทอง

ชื่อต้นไม้ : ไทรทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ficus altissima Blume ชื่อเรียกอื่น : ไทรย้อยใบแหลมด่าง ลักษณะทั่วไป...
ต้นไทรด่าง

ไทรด่าง

ชื่อต้นไม้ : ไทรด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ficus benjamina L. var. variegata ชื่อเรียกอื่น...
ต้นชงโค

ต้นชงโค

ชื่อต้นไม้  :  ชงโค ชื่อวิทยาศาสตร์  : Bauhinia purpurea ชื่อเรียกอื่น  : ดอกตีนวัว,...
ต้นจำปา

ต้นจำปา

ชื่อต้นไม้  :  จำปา ชื่อวิทยาศาสตร์  : Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre ชื่อเรียกอื่น ...
ต้นจำปี

ต้นจำปี

ชื่อต้นไม้  :  จำปี ชื่อวิทยาศาสตร์  : Michelia alba DC. ชื่อเรียกอื่น  : จุมปี,...
1 2