รับตัดไม้ ขุดล้อม ขนย้ายกิ่งไม้ไปทิ้ง

ตัดต้นไม้ ขุดขนย้ายไปทิ้ง

  • รับตัดไม้ ขุดต้นไม้

รูปแบบงาน               ปรับปรุงสวน

ลักษณะสถานที่       บ้านเดี่ยว

สถานที่หน้างาน       ถนน รร.แก่นจันทร์ ทางลงทะเลชะอำ

ขนาดพื้นที่ทำงาน    20 ตารางเมตร

บริการจัดสวนโดย   ทีมงานจัดสวน GardenHon

เก็บเศษขยะกิ่งไม้แห้ง ตัดต้นไม้หน้าบ้าน เพราะต้นมีความใหญ่ สูงถึงสายไฟบริเวณหน้าบ้าน ขุดเอารากไม้ออก ปรับพื้นที่กระถางซีเมนต์หน้าบ้าน รอปลูกชาฮกเกี้ยนริมรั้วต่อไป