ต้นจำปา

ต้นจำปา

ชื่อต้นไม้  :  จำปา ชื่อวิทยาศาสตร์  : Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre ชื่อเรียกอื่น ...