ต้นจำปี

ต้นจำปี

ชื่อต้นไม้  :  จำปี ชื่อวิทยาศาสตร์  : Michelia alba DC. ชื่อเรียกอื่น  : จุมปี,...