ต้นชงโค

ต้นชงโค

ชื่อต้นไม้  :  ชงโค ชื่อวิทยาศาสตร์  : Bauhinia purpurea ชื่อเรียกอื่น  : ดอกตีนวัว,...