ลิ้นกระบือ

ลิ้นกระบือ

ชื่อต้นไม้ : ลิ้นกระบือ ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Excoecaria cochinchinensis Lour. ชื่อเรียกอื่น...