เดฟด่าง

เดฟด่าง

ชื่อต้นไม้: เดฟใบด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์: Dischidia ‘White Diamond’ ชื่อเรียกอื่น:...