ต้นเทียนหยด

เทียนหยด

ชื่อต้นไม้ : เทียนหยด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Verbenaceae ชื่อเรียกอื่น : ฟองสมุทร,...