ต้นเล็บครุฑ

เล็บครุฑ

ชื่อต้นไม้ : เล็บครุฑ ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Polyscias spp. ชื่อเรียกอื่น : เล็บครุฑกระจก ลักษณะทั่วไป...