ต้นแคนา

ต้นแคนา

ชื่อต้นไม้  :  ต้นแคนา ชื่อวิทยาศาสตร์  : Dolichandrone serrulata (DC.) Seem. ชื่อเรียกอื่น ...