Tag Archives for " ต้นไคร้ย้อย ราคา "

ต้นไคร้ย้อย

ต้นไคร้ย้อย

ต้นไคร้ย้อยชื่อต้นไม้  :  ต้นไคร้ย้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Elaeocarpus grandiflorus

ชื่อเรียกอื่น  : กาบพร้าว (นราธิวาส); สารภีน้ำ (เชียงใหม่); จิก, ดอกปีใหม่ (กาญจนบุรี); แต้วน้ำ (บุรีรัมย์); ปูมปา (เลย); คล้ายสองหู, ผีหน่าย (สุราษฎร์ธานี); มุ่นน้ำ (เพชรบูรณ์); อะโน (ปัตตานี)

ลักษณะ  : ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-30 เมตร ไคร้ย้อยนี้มีสองชนิด ชนิดหนึ่งนั้นดอกสีขาว กลีบเลี้ยงดอกเป็นสีแดงออกดอกทั้งปี อีกชนิดหนึ่ง ดอกขาว กลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวอ่อน ให้ดอกปีละครั้งเดียว ไม่ผลัดใบ แต่ดอกร่วงเยอะ ปกติปีละครั้ง เรือนยอดแผ่กว้างพุ่มใบทึบ แตกกิ่งต่ำ กิ่งอ่อนเกลี้ยง เปลือกเรียบหรือหยาบเล็กน้อย สีน้ำตาลปนเทา ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปรีหรือรูปใบหอก กว้าง 1.5-5.5 ซม. ยาว 7-19 ซม.ปลายใบแหลมทู่ โคนใบสอบแคบ ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนประปราย ในช่วงที่เป็นใบอ่อน ใบหนา เส้นแขนงใบข้างละ 6-19 เส้น เส้นใบย่อยเห็นไม่ชัด ก้านใบยาว 0.5-4 ซม. ดอก สีขาว มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะ ห้อยลง ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ยาว 6-10 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอกสีขาวอมเหลือง กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับมีขนประปรายทั้งสองด้าน โคนกลีบดอกด้านมีกลุ่มขนเรียงตัวเป็นสองแถว ปลายกลีบเป็นริ้วละเอียด รังไข่ป้อมมีขนสั้นคลุมแน่น ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-2.5 ซม. ผล ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว รูปทรงกระสวยหรือรูปรี กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 3-4 ซม. ผิวผลบางเรียบ เกลี้ยง มีเมล็ดรูปกระสวย ก้านผลยาว 2-6 ซม.

การปลูกและดูแลรักษา  :  ปลูกได้สภาพดินทั่วไป หากขุด ย้ายหรือล้อมมา หากต้องปลูกลงหลุมเลยในช่วง 7 วันแรกควรใช้น้ำยาบำรุงราก เพื่อให้ต้นไม้ฟื้นตัวไว

การนำไปใช้จัดสวน :  ทรงพุ่มสวย ดอกสวย สีขาวมองเห็นได้ชัดเจน มีกลิ่นหอม ปลูกประดับสวน ริมน้ำ ทนนํ้าท่วมขังและป้องกันดิน พังทลาย ให้ร่มเงา ควรปลูกริมศาลา ท่าน้ำในสวน ผลดึงดูดสัตว์ธรรมชาติ เพราะผลกินได้

ราคากลาง ต้นไคร้ย้อย

ขนาด 2 นิ้ว  สูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร  ราคาต้นละ 1,800 บาท

ขนาด 3 นิ้ว  สูงไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตร  ราคาต้นละ 2,400 บาท

(ราคาปี 2556 / ราคาต้นไม้จะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับฟอร์มของต้นไม้นั้นๆ)