ต้นไทรทอง

ไทรทอง

ชื่อต้นไม้ : ไทรทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ficus altissima Blume ชื่อเรียกอื่น : ไทรย้อยใบแหลมด่าง ลักษณะทั่วไป...