ต้นไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี

ชื่อต้นไม้ : ไทรเกาหลี ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ficus annulata ชื่อเรียกอื่น : – ลักษณะทั่วไป...