ต้นประยงค์

ต้นประยงค์

ชื่อต้นไม้ : ประยงค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaia odorata Lour. ชื่อเรียกอื่น : ประยงค์บ้าน,...