ต้นพิทูเนีย

พิทูเนีย

ชื่อต้นไม้ : พิทูเนีย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Petunia hybrida Vilm. ชื่อเรียกอื่น :...