Tag Archives for " ประวัติ ต้นเศรษฐีเรือนนอก "

เศรษฐีเรือนนอก

ต้นเศรษฐีเรือนนอก

ต้นเศรษฐีเรือนนอก

ชื่อต้นไม้ : เศรษฐีเรือนนอก

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Chlorophytum bichetii (Karrer) Backer

ชื่อเรียกอื่น : –

ลักษณะทั่วไป :  เศรษฐีเรือนนอกเป็นไม้กอขนาดเล็ก มีหัวอยู่ใต้ดิน ไม่มีลำต้น ใบแตกกระจายออกเป็นพุ่มอยู่เหนือดิน ใบแกมขนานคล้ายใบตะไคร้ แต่สั้นกว่ามาก มีใบด่างขาว หรือขาวนวลที่ริมใบ ลักษณะอื่น ๆ จะเหมือนเศรษฐีเรือนกลางคือ เมื่อใบยาวเต็มที่จะโค้งงอลงดิน เมื่อโตเต็มที่จะมีไหลเหนือดินแตกเป็นต้นใหม่ได้เช่นเดียวกัน

ลำต้น : เป็นพุ่มมีเหง้าสั้น ๆ และมีรากสะสมอาหารเป็นตุ้มสีขาว

ใบ : ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนาน กว้าง 0.8 – 1.6 เซนติเมตร ยาว 10 – 20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบแผ่เป็นกาบ ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน มีแถบด่างสีขาวครีมบริเวณขอบใบ

ดอก : ออกเป็นช่อกระจะ ดอกย่อยขนาดเล็กสีขาว

ผล : ไม่ติดผล

การปลูกและดูแลรักษา  : เศรษฐีเรือนนอกชอบดินร่วนหรือดินปนทราย ซึ่งระบายน้ำได้ดี ให้แดดรำไร หรือปลูกที่ร่มให้ถูกแสงแดดบ้างในบางเวลารดน้ำปานกลาง ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อหรือใช้ต้นอ่อนที่เกิดจากไหลไปปลูกใหม่

การนำไปใช้จัดสวน : ปลูกในกระถาง หรือปลูกเป็นกลุ่มในแปลงเพื่อคลุมดิน ถ้าอากาศแห้ง ปลายใบจะไหม้ ควรรดน้ำเป็นละอองฝอยบ่อย ๆ

ราคากลาง ต้นเศรษฐีเรือนนอก

ถุง 3 นิ้ว  ราคา  10  บาท

(ราคาปี 2556 / ราคาต้นไม้จะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับฟอร์มของต้นไม้นั้นๆ)