ต้นปาล์มฟอกเทล

ปาล์มฟอกเทล

ชื่อต้นไม้ : ปาล์มฟอกเทล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wodyetia bifurcate A.K. Irvine ชื่อเรียกอื่น...