Tag Archives for " มาลัยนงนุช "

มาลัยทอง (ไม้เลื้อย)

มาลัยทอง

มาลัยทอง

ชื่อต้นไม้ : มาลัยทอง (ไม้เลื้อย)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Byrsonima crassifolia (L.) Kunth

ชื่อเรียกอื่น : มาลัยนงนุช /Golden Wreath

ลักษณะทั่วไป : มาลัยทอง ไม้เลื้อยให้ดอกเป็นช่อเหลืองสดใส ห้อยย้อยดูแล้วเหมือนม่านมาลัยสีทอง เหลืองอร่าม สะดุดตา ใครเห็นใครก็ต้องหยุดมองในความเหลืองอร่ามของดอก

ลำต้น: เลื้อยได้ไกล 2 – 5 เมตร มีมือเกาะ กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม

ลักษณะใบ  :  ใบประกอบ 3 ใบย่อยออกตรงข้าม รูปใบหอกแกมรูปรี กว้าง 6-7 เซนติเมตร ยาว 14-16 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบจักซี่ฟัน แผ่นใบสีเขียวเข้ม ผิวใบเกลี้ยง ก้านใบยาว 8 เซนติเมตร โคนก้านอ้วนพอง

ดอก: ออกเป็นช่อตามปลายยอด ช่อยาว 15-45 เซนติเมตร กลีบประดับสีเหลือง แตกช่อย่อย ดอกย่อยเป็นหลอด กลีบเลี้ยง 5 กลีบรูปขอบขนาน ปลายแหลม กลีบดอกสีเหลือง โคนกลีบสีเหลืองเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกออกเป็น 5 กลีบซ้อนทับกัน ด้านบน 3 กลีบ ด้านล่าง 2 กลีบ มีขนปกคลุม เมื่อนำมาปลูกเลี้ยงจะออกดอกเป็นระยะตลอดปี แต่ในธรรมชาติออกเดือนสิงหาคมถึงกันยายน

การปลูกและดูแลรักษา  : มาลัยทองสามารถขยายพันธุ์ง่ายเหมือนการเลี้ยงดูโดยใช้การปักชำเถาหรือลำต้น ตัดกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน เป็นท่อนๆ ตัดใบออกบางส่วนแล้วนำไปปักในถุงชำ ที่ใช้แกลบดำผสมขุยมะพร้า รดน้ำให้ชุ่ม  ปลูกในดินร่วน ระบายน้ำดีอินทรียวัตถุสูง ประมาณ 2 สัปดาห์ รากก็จะเริ่มงอกให้เห็น รอจนรากแข็งแรงดี

การนำไปใช้จัดสวน : ปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อยที่มีอายุหลายปี

ราคากลาง ต้นมาลัยทอง (ไม้เลื้อย)

กระถาง 8 นิ้ว ทรงพุ่มยาวไม่ต่ำกว่า 25 ซม.  ราคา  85  บาท

(ราคาปี 2556 / ราคาต้นไม้จะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับฟอร์มของต้นไม้นั้นๆ)