ลิ้นมังกร

ลิ้นมังกร

ชื่อต้นไม้ : ลิ้นมังกร ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Sansevieria spp. ชื่อเรียกอื่น :...