ต้นโมก

โมก

ชื่อต้นไม้ : โมก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia religiosa Benth. ชื่อเรียกอื่น : โมกบ้าน...