ต้นไทรทอง

ไทรทอง

ชื่อต้นไม้ : ไทรทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ficus altissima Blume ชื่อเรียกอื่น : ไทรย้อยใบแหลมด่าง ลักษณะทั่วไป...
ต้นไทรด่าง

ไทรด่าง

ชื่อต้นไม้ : ไทรด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ficus benjamina L. var. variegata ชื่อเรียกอื่น...