ต้น-ยี่โถ

ยี่โถ

ชื่อต้นไม้ : ยี่โถ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nerium oleander L. ชื่อเรียกอื่น : ยี่โถฝรั่ง ลักษณะทั่วไป...
ต้นพิทูเนีย

พิทูเนีย

ชื่อต้นไม้ : พิทูเนีย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Petunia hybrida Vilm. ชื่อเรียกอื่น :...