10

ผมอยากจัดสวน แต่อยากดูแบบก่อน ผู้รับเหมาต้องมาวัดหน้างาน มัดจำงานไป 500 บาท โดยรวมถือว่าไม่แพงครับ