5

ที่บ้านมีต้นปาร์มอยู่ มีแมลงกินยอดต้น สอบถามทางผู้รับเหมาไป แนะนำให้ข้อมูลดีครับ