ต้นเทียนหยด

เทียนหยด

ชื่อต้นไม้ : เทียนหยด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Verbenaceae ชื่อเรียกอื่น : ฟองสมุทร,...
ทองดอกบวบ ราคา

ทองดอกบวบ

ชื่อต้นไม้ : ทองดอกบวบ ชื่อสามัญ  : The Caricature plant. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graptophyllum...
ต้นชงโค

ต้นชงโค

ชื่อต้นไม้  :  ชงโค ชื่อวิทยาศาสตร์  : Bauhinia purpurea ชื่อเรียกอื่น  : ดอกตีนวัว,...
ต้นจำปา

ต้นจำปา

ชื่อต้นไม้  :  จำปา ชื่อวิทยาศาสตร์  : Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre ชื่อเรียกอื่น ...
ต้นจำปี

ต้นจำปี

ชื่อต้นไม้  :  จำปี ชื่อวิทยาศาสตร์  : Michelia alba DC. ชื่อเรียกอื่น  : จุมปี,...
ต้นไคร้ย้อย

ต้นไคร้ย้อย

ชื่อต้นไม้  :  ต้นไคร้ย้อย ชื่อวิทยาศาสตร์  : Elaeocarpus grandiflorus ชื่อเรียกอื่น ...
1 2 3 4